Länkar

Adressleverantören i Sverige AB
Register över privatpersoner, företag, Sveriges skolor, vårdnadshavare, jubilarer mm. Telefonnummersättning och uppdateringar av befintliga register.
BRF-Registret
Alla Sveriges bostadsrättsföreningar med information om styrelsemedlemmar och bostadsrättsinnehavare men adresser och telefonnummer.
Fastighetsregistret i Gävle AB
Dagsaktuell fastighetsinformation och information om bostadsrättsföreningar, skogsägare, villaägare, samfällighetsföreningar, bostadsrättsinnehavare, fritidshusägare mm.
RegisterData AB
Information om alla Sveriges företag och organisationer.
Registerdata AB
Adresser till Sveriges alla skogsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag.
Samfällighetsföreningsregistret
Alla Sveriges samfällighetsföreningar och medlemmar i samfälligheter. Beställ information om styrelsen eller medlemmar.
Vem äger fastigheten
Sveriges Fastighetsupplysning - Beställ information om vem som äger fastigheten, villan eller skogen.
Drift & produktion:  Wikinggruppen