Lista Privata Hyresvärdar

§§§ Kvalitetsgaranti

Alla register, oavsett källa och leverantör, innehåller ett visst mått av felaktiga uppgifter. Detta gäller register som Folkbokföringsregistret, Polisregistret, Lantmäteriets register över fastighetsägare, SCB:s Företagsregister, Bolagsverkets Näringslivsregister, Landstingens Sjukvårdsregister, Transportstyrelsens Fordonsregister och registren här på PrivataHyresvärdar.nu

Så länge vi lever i en föränderlig värld och människor är inblandade i uppgiften att hålla register uppdaterade så kommer det att finnas eftersläpningar och felregistreringar i alla register.

Vi gör stora ansträngningar för att alla register som presenteras här ska hålla så god registerkvalitet som bara är möjligt. Den som bearbetar registren kan endå komma att stöta på hyresvärdar som bytt telefonnummer, hyresvärdar som gått i konkurs, hyresvärdar som sålt sina fastigheter eller som blivit uppköpta. Det är sådant som sker runt om i landet, varje dag, året om.

För alla oss som dagligen jobbar med register från olika källor och av olika slag brukar säga att upp till 5 % felaktiga poster kan ett register innehålla utan att det för den skull är ett ”felaktigt register”.

OBSERVERA att e-postadresser inte räknas in i kvalitetsgrantin då det finns många orsaker till varför en e-postadress studsar tillvaka eller inte kommer fram.

Det vi garanterar är att 95 % av informationen till hyresvärdarna är korrekt den dagen vi levererar registret.

Om någon skulle uppleva något annat, och dokumenterar felaktigheterna så att vi kan kontrollera dem och korrigera dem, så lovar vi pengarna tillbaka och en gratis uppdatering av nästa utgåva av listan över hyresvärdar.

Har ni några frågor eller kommentar om våra register så är ni välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected]ärdar.nu

Läs gärna mer under "Frågor och Svar".

 

Personalen på...
Sveriges Hyresvärdar AB

Drift & produktion:  Wikinggruppen